Heeft u schade? Wij helpen u verder!

Taxatie Bevingschade

Aardbevingen

Ten gevolge van de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vinden er al jarenlang regelmatig aardbevingen plaats in en rondom Noordoost-Groningen. De laatste jaren is het aantal en de kracht daarvan sterk toegenomen. Deze toename is zodanig geweest dat van meerdere zijden onderzoek is gedaan naar de (toekomstige) gevolgen van de bevingen. Het resultaat dat uit die onderzoeken naar voren komt is dat de bevingen in de toekomst nog (veel) krachtiger kunnen worden, met als gevolg nog meer schade aan woningen en bedrijfspanden.

Vanuit de NAM en de overheid wordt vooral de laatste tijd naarstig gezocht naar een oplossing van het probleem en dan met name naar de vergoeding van de ontstane schade voor gedupeerden. Bij dat laatste is vanzelfsprekend van evident belang de vaststelling van de schade. Deze vindt thans naar onze mening beperkt plaats in opdracht van de NAM en de overheid.

Naast de werkelijke concrete schade aan panden ontstaat er voor gedupeerden ook nog schade in verband met waardevermindering van hun eigendom. Daar wordt tot op heden vrijwel geen rekening mee gehouden, althans in ieder veel te weinig gewicht aan toegekend. De NAM en de Nederlandse Staat (mede als grootaandeelhouder van de NAM) schrijven een te groot deel van de waardevermindering toe aan andere factoren dan de aardbevingen. Zij zijn van mening dat de waardedaling van panden vooral is toe te schrijven aan de invloed van de crisis op de woningmarkt alsmede de krimp op het platteland en wijzen dan op verkoopcijfers uit het gebied die een en ander zouden moeten onderbouwen. Dit geheel ten onrechte.

Wij zijn een geheel andere mening toegedaan. Weliswaar hebben de door de NAM en de overheid genoemde factoren invloed op de waardedaling, maar veel minder dan zij stellen. Wij willen en kunnen u bijstaan om de door u geleden schade op juiste wijze vergoed te krijgen. Zeer belangrijk is daarbij dat de juiste waarde van uw pand wordt vastgesteld door een ervaren en plaatselijk bekende NVM-makelaar/taxateur, iets waar wij u uitstekend bij kunnen helpen.

Taxatiebevingschade.nl is een platform dat als een soort ombudsman en aanspreekpunt voor de bevingschade wil optreden. Wij hebben geen enkele band met de NAM en/of de overheid en kunnen voor en namens u op zeer deskundige en professionele wijze begeleiding bieden op de volgende vijf onderdelen:

  1. het op correcte wijze vaststellen van de schade aan uw woning of bedrijfsgebouw en het herstel daarvan;
  2. een deskundig taxatierapport opstellen door een NVM-makelaar/taxateur met de waarde van uw woning of bedrijfspand, rekening houdend met alle negatieve gevolgen van de gaswinning;
  3. het bieden van deskundige en juridische ondersteuning bij de rechtbank in geval van  een schadevergoedingsprocedure tegen de NAM en/of overheid;
  4. het kosteloos bezwaar maken bij de gemeente en beroep instellen bij de rechtbank tegen de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand;
  5. het op professionele en deskundige wijze laten verstevigen van uw woning of bedrijfspand, zodanig dat toekomstige schade daaraan ten gevolge van bevingen en/of bodemdaling wordt voorkomen.

John Schokker, NVM Makelaar Taxateur te Groningen

Maak kosteloos bezwaar tegen uw WOZ-waarde


Doe nu
de gratis
waardescan

Wij werken samen met

bezwaar woz waarde john schokker makelaardij te groningen

map contact Taxatie bevingsschade
Hoendiep 212-213
9745 ED Hoogkerk